CONDIȚII DE UTILIZARE ale Bushman s.r.o– BUSHMAN

TERMENII SI CONDITIILE DE AFACERI ale companiei Bushman s.r.o.

Firma opereaza de la sediul: Městečko 75, 25722 Čerčany, Republica Cehă

Sediul social: Lazarská 5/1719, 11000 Praga, Republica Cehă

Nr. Inregistrare (IČ): 25618601, înscrisă în Registrul Comerțului de pe lânga Tribunalul Municipal din Praga, Secția C, Insert 55269, pentru vânzarea de bunuri către consumatori printr-un magazin online aflat la adresa de internet https://bushman.ro

 1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Aceste condiții de afaceri (denumite în continuare „Termenii și condițiile de afaceri”) ale companiei comerciale Bushman s.r.o. (denumit în continuare „Bushman”) cu sediul la: Městečko 75, 25722 Čerčany, Republica Cehă, numărul de identificare: 25618601, înscris în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, insert 55269, obligatorii în aceeași măsură (drepturi și obligații) pentru partenerii săi de franciză declarați ca parteneri care cooperează cu Bushman în calitate de vânzători (denumiți în continuare „Vânzătorul”) în baza contractului de franciză, se desfașoară în cadrul obiectului de activitate – vânzarea cu amănuntul de îmbrăcăminte „Bushman”, conformă în aceeași măsură cu toate drepturile și obligațiile care decurg din condițiile de afaceri încheiate de Bushman s.r.o. în calitate de Vânzător (ca și parte a vânzărilor cu amănuntul prin magazinele sale fizice și prin magazinul electronic al Vânzătorului) cu cumpărătorul și se obligă să respecte legile aplicabile, după cunoștințele sale, în toate relațiile cu orice cumpărător.

Bushman s.r.o. și partenerii săi de franciză guvernează drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau în baza contractului de cumpărare (denumit în continuare „contractul de cumpărare”) încheiat între vânzător și orice altă persoană fizică sau juridică (denumită în continuare „Cumpărător”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de Vânzător la adresa de internet https://en.bushman.eu/, prin intermediul unei interfețe web (denumită în continuare „interfața web a magazinului”).

1.2. Termenii și condițiile comerciale reglementează în continuare drepturile și obligațiile părților contractante atunci când utilizează site-ul web al vânzătorului situat la adresa: https://bushman.ro/ (denumit în continuare „Site-ul”) la încheierea așa-numitelor contracte cu consumatorii și obligațiile care decurg din acestea în conformitate cu § 1810 din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil (denumit în continuare „Codul civil”). Termenii și condițiile comerciale nu se aplică cazurilor în care o persoană care intenționează să achiziționeze bunuri de la Vânzător acționează în cadrul activității sale - aceste cazuri de afaceri sunt supuse legislației generale privind contractele de cumpărare.

1.3. Orice prevederi diferite de Termenii și condițiile comerciale pot fi convenite într-un contract specific (individual) de cumpărare. Dispozițiile diferite dintr-un contract de cumpărare specific (individual) au prioritate față de prevederile Termenilor și condițiilor comerciale.

1.4. Prevederile Termenilor și condițiilor comerciale sunt parte integrantă a oricărui contract de cumpărare. Contractul de cumpărare și Termenii și condițiile comerciale sunt întocmite în limba engleză. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba engleză.

1.5. Formularea Termenilor și condițiilor comerciale poate fi modificată sau completată de către Vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor comerciale.

 1. CONTURI DE UTILIZATOR

2.1. Pe baza înregistrării Cumpărătorului efectuată pe site, acesta poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator (denumită în continuare „contul de utilizator”), Cumpărătorul poate comanda bunuri. Dacă interfața web a magazinului o permite, cumpărătorul poate comanda mărfuri și fără înregistrare, direct din interfața web a magazinului.

2.2. La înregistrarea pe site și în momentul comandării bunurilor, Cumpărătorul este obligat să prezinte toate datele corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Datele furnizate de Cumpărător în contul de utilizator și la comanda bunurilor sunt considerate a fi corecte de către Vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare accesării contului său de utilizator și să ia toate măsurile de precauție cu privire la stocarea acestor informații. Vânzătorul nu este răspunzător pentru nicio încălcare a acestor obligații de către Cumpărător.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului său de utilizator de către terți.

2.5. Vânzătorul poate anula un cont de utilizator, în mod special dacă Cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator mai mult de 12 luni sau dacă Cumpărătorul își încalcă obligațiile, conform contractului de cumpărare (inclusiv Termenii și condițiile comerciale).

2.6. Cumpărătorul admite faptul că un cont de utilizator poate să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară echipamentelor hardware și software ale Vânzătorului sau întreținerea necesară echipamentelor hardware și software ale terților.

 

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

3.1. Interfața web a magazinului conține o listă de bunuri oferite de Vânzător spre vânzare, inclusiv prețurile bunurilor individuale oferite, precum și informații despre proprietățile bunurilor, utilizarea acestora, întreținerea acestora precum și orice pericole care rezultă din utilizarea sau întreținerea lor necorespunzătoare, dacă astfel de fapte nu sunt evidente sau general cunoscute. Prețurile bunurilor oferite sunt afișate având taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente incluse, excluzând insă orice taxe legale. Oferta de vânzare a mărfurilor și prețurile acestor bunuri rămân valabile atâta timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual. Toate ofertele de vânzare de bunuri plasate pe interfața web a magazinului sunt neobligatorii, Vânzătorul nefiind obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri, mai ales în cazul epuizării stocurilor.

3.2. Interfața web a magazinului conține și informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor prezentate pe interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul următoarelor țări: România

3.3. Pentru a comanda bunuri, Cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre: bunurile comandate (bunurile care sunt „introduse” de către cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului), modalitatea de plată a prețului de achiziție al mărfurilor, informații privind metoda de livrare a mărfurilor comandate și posibilele reduceri, informații despre costurile asociate cu livrarea mărfurilor (denumită în continuare „Comanda”), datele de identificarea ale vânzătorului.

3.4. Înainte de a trimite Comanda către Vânzător, Cumpărătorul are posibilitatea să verifice și să modifice datele pe care Cumpărătorul le-a introdus în Comanda, pentru a putea detecta și corecta eventualele erori făcute la introducerea datelor în Comanda. Cumpărătorul trimite Comanda către Vânzător făcând clic pe butonul „Finalizare comandă”. Informatiile enumerate în Comanda sunt astfel considerate corecte de către Vânzător. Imediat după primirea Comenzii, Vânzătorul va confirma primirea comenzii către Cumpărător prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului, specificată în interfața cu utilizatorul sau în Comanda (denumită în continuare „Adresa de e-mail a Cumpărătorului”).

3.5. În funcție de natura Comenzii (de exemplu, cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile estimate de transport), Vânzătorul are întotdeauna dreptul să solicite Cumpărătorului confirmarea suplimentară a Comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.6. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se produce prin lansarea Comenzii, care este trimisă de Cumpărător către Vânzător. Dacă Cumpărătorul plasează o comandă la un magazin Bushman operat de un francizat, se naște o relație contractuală între Cumpărător și francizat în calitate de Vânzător.

3.7. Cumpărătorul ia la cunoștinta că Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare dacă primește o Comandă de la un Cumpărător, care în oricare din obligațiile sale anterioare față de Vânzător a încălcat oricare dintre obligații în mod material.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de Cumpărător în utilizarea unor astfel de mijloace de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (de exemplu, costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) vor fi suportate de către Cumpărător.

 1. PREȚUL BUNURILOR ȘI TERMENII DE PLATĂ

4.1. Pentru prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea mărfurilor conform contractului de cumpărare, Cumpărătorul poate plăti Vânzătorului în următoarele moduri:

- prin transfer bancar fără numerar

- prin contul PayPal al Cumpărătorului

- plata prin Google Pay

- plata prin Shopify Payments

- sau card de plată prin gateway-ul de plată securizat GO PAY în contul Bushman, operator al e-hop https://bushman.ro/

4.2. Odată cu prețul de achiziție, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului și costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor la suma convenită, conform Comenzii. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea mărfurilor.

4.3. In cazul plăților fără numerar, Cumpăratorul este obligat să plăteasca prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul de plată variabilă. În plus, în cazul plăților fără numerar, obligația Cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul Vânzătorului.

4.4. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care Cumpărătorul nu oferă o confirmare suplimentară a Comenzii (Articolul 3.5.), să ceară plata integrală a prețului de achiziție înainte de a trimite bunurile către Cumpărător.

4.5. Orice reduceri la prețul bunurilor oferite de către Vânzător Cumpărătorului nu pot fi combinate sau cumulate.

4.6. Dacă acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este prevăzut astfel de reglementările legale general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal - o factură - către Cumpărător cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Un astfel de document fiscal - factura - va fi emis de Vânzător Cumpărătorului după plata prețului bunurilor și va fi trimis Cumpărătorului prin e-mail.

4.7. Prețurile magazinului electronic sunt stabilite separat și nu trebuie să fie identice cu prețurile din rețeaua de retail.

 1. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE CUMPĂRARE

5.1. Cumpărătorul ia la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile § 1837 din Legea nr. 89/2012 Cod. civil, nu se poate retrage din contractul de cumpărare în cazurile enumerate mai jos, în special în cazul livrării de bunuri care au fost modificate/individualizate conform dorințelor Cumpărătorului pentru persoana sa, în plus, în cazul livrării de mărfuri perisabile, precum și a mărfurilor care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, precum și bunurile livrate într-un pachet închis pe care cumpărătorul le-a scos din ambalaj și nu pot fi returnate din motive de igienă; în cazul livrărilor de înregistrări audio sau video sau de programe de calculator, dacă acestea au ambalajul original deteriorat; sau în cazul furnizării de ziare, periodice sau reviste.

5.2. Dacă nu este un caz menționat la articolul 5.1. sau un alt caz în care nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în conformitate cu prevederile § 1829, paragraful 1. din Codul civil, în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la primirea bunurilor. Perioada de retragere din contractul de cumpărare se consideră respectată dacă Cumpărătorul trimite o notificare Vânzătorului în momentul în care acesta se retrage din contract. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de Cumpărător la adresa biroului Vânzătorului sau la adresa de e-mail a Vânzătorului (vezi articolul 11.3.), folosind formularul care este trimis Cumpărătorului împreună cu bunurile.

5.3. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, acesta va trimite sau preda Vânzătorului, fără întârzieri nejustificate, în cel mult 14 zile de la retragerea din contract, bunurile pe care le-a primit de la acesta, inclusiv toate piesele și accesoriile asociate. .

5.4. În termen de paisprezece (14) zile lucrătoare de la returnarea mărfurilor de către Cumpărător conform Articolului 5.3., Vânzătorul are dreptul de a inspecta bunurile returnate, în special pentru a stabili dacă bunurile returnate sunt sau nu deteriorate, uzate sau parțial consumate.

5.5. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, acesta va trimite sau preda vânzătorului fără întârzieri nejustificate, în cel mult 14 zile de la retragerea din contractul de cumpărare, bunurile primite de la acesta. Într-un astfel de caz, Cumpărătorul suportă costul returnării bunurilor în cauză către Vânzător.

În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, Vânzătorul îi va returna fără întârziere nejustificată, în cel mult 14 zile de la retragerea din contractul de cumpărare, toate sumele plătite, inclusiv costul livrării bunurilor primite de la el în cadrul achiziției. Vânzătorul va returna banii primiți de la Cumpărător în alt mod numai dacă Cumpărătorul a fost de acord și dacă nu suportă costuri suplimentare. Cumpărătorul este răspunzător față de Vânzător doar în cazul reducerii valorii mărfurilor în cauză, care a apărut ca urmare a manipulării defectuoase a acestor bunuri în ceea ce privește natura și proprietățile lor.

În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, Vânzătorul nu este obligat să returneze fondurile primite de la Cumpărător înainte ca Cumpărătorul să predea bunurile sau să dovedească că a trimis bunurile Vânzătorului.

5.6. Schimbul de mărfuri pentru o altă mărime este posibil în termen de 14 zile de la livrare în următorul mod: „Dacă doriți să schimbați mărimea hainelor comandate, trimiteți marfa înapoi la adresa Bushman s.r.o. Městečko 75, 257 22 Čerčany, Republica Cehă, care va asigura expedierea la adresa Bushman s.r.o. pentru evaluare. Pe formularul pe care l-ați atașat mărfurilor vă rugăm să precizați mărfurile pe care doriți să le schimbați și, de asemenea, mărfurile noi, respectiv dimensiunea nouă. Procesăm schimburile în cel mult 14 zile de la primirea acestora. Schimbul poate fi efectuat în termen de 14 zile de la primirea mărfurilor din comanda inițială (conform sistemului de urmărire track&trace al transportatorului). Mărfurile trebuie să fie NEDETERIORATE, NEPURTATE și complete. În acest caz, Cumpărătorul plătește taxele poștale; mărfurile schimbate prima data sunt expediate de către Vânzător fără taxe poștale, în schimburile ulterioare Cumpărătorul plătește taxele poștale conform prețului curent de transport. Bunurile trimise spre schimb după această perioadă nu vor fi luate în considerare de către Vânzător, iar bunurile vor fi returnate Cumpărătorului pe cheltuiala acestuia.

5.7. Cumpărătorul ia la cunoștință că, în cazul în care bunurile returnate de Cumpărător sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate, Vânzătorul are dreptul reducerii valorii mărfurilor. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral creanța pentru deprecierea bunurilor cu dreptul Cumpărătorului la rambursarea prețului de achiziție.

5.8. În cazul în care un cadou este oferit Cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de cadou între Vânzător și Cumpărător se încheie cu condiția certă și implicită ca în cazul în care Cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, chiar și partial*), contractul de cadou își pierde efectul și Cumpărătorul este obligat să returneze Vânzătorului cadoul furnizat împreună cu bunurile.

5.9. În cazul în care Cumpărătorul achiziționează bunuri în promotie sau ca ofertă specială, de exemplu 2 + 1 sau cu o reducere suplimentară, și apoi își exercită dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare, chiar și parțial, Cumpărătorul ia la cunoștinta că Vânzătorul are dreptul să reducă unilateral pretenția Cumpărătorului la cea a Vânzătorului.

5.10. Dacă un defect al unui articol devine evident în termen de șase luni de la primire, acel articol este considerat a fi defect în momentul primirii.

*) Dacă cumpărătorul primește un cadou pentru o achiziție de peste 200 RON, de exemplu, și se retrage din contractul de cumpărare, chiar și parțial, iar condiția de a oferi cadoul nu este îndeplinită, el este obligat să returneze cadoul.

 1. TRANSPORTUL SI LIVRAREA MARFII

6.1. Modalitatea de livrare a mărfurilor este determinată de Cumpărător conform comenzii. În cazul în care metoda de livrare aleasă de Cumpărător nu este posibilă, Vânzătorul are dreptul de a livra bunurile Cumpărătorului printr-o metodă alternativă, la un preț corespunzător costurilor asociate cu livrarea mărfurilor, așa cum este convenit de Cumpărător în Comanda, cu excepția cazului în care se convine altfel.

6.2. Conform contractului de cumpărare, Vânzătorul este obligat să livreze bunurile în locul specificat de Cumpărător în Comanda, unde Cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare. În cazul în care Cumpărătorul nu preia bunurile la livrare, Vânzătorul are dreptul să solicite o taxă de depozitare de 40 RON (în cuvinte: patruzeci lei). Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare in acest caz.

6.3. În cazul în care, din motive aflate in sarcina Cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor.

6.4. La primirea mărfii de la transportator, Cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și în cazul oricăror defecte să anunțe imediat transportatorul. În cazul constatării unei deteriorări a ambalajului care indică accesul neautorizat în pachet, Cumpărătorul nu trebuie să preia transportul de la transportator. Prin semnarea bonului de livrare, Cumparatorul confirma ca ambalajul lotului care contine marfa nu a fost deteriorate la livrare.

6.5. În cazul solicitării Cumpărătorului, efectuată în termen de 14 zile calendaristice de la cumpărare (de ex.: mărime, culoare necorespunzătoare etc.), Vânzătorul are dreptul de a înlocui bunurile nefolosite și nedeteriorate (dacă este posibil, în ambalajul original), prin acord prealabil cu cumpărătorul. Cumpărătorul trimite acele bunuri la adresa Vânzătorului, inclusiv o copie a documentului fiscal. Dacă mărfurile nu prezintă semne evidente de uzură sau deteriorare, Vânzătorul va trimite cumpărătorului mărimea sau culoarea nou cerută.

6.6. Alte drepturi și obligații ale părților în transportul mărfurilor pot fi guvernate de condițiile speciale de livrare ale Vânzătorului, dacă sunt emise de Vânzător.

 1. DEFECTE, GARANȚIE

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la răspunderea Vânzătorului pentru defecte, inclusiv răspunderea Vânzătorului în temeiul garanției, sunt guvernate de reglementările generale relevante relevante (în special prevederile § 2158 și următoarele din Codul civil).

7.2. În cazul în care un(ele) articol(e) prezintă defecte la preluarea de către Cumpărător, în sensul prevederilor § 2161 paragraful 1 din Codul civil, Vânzătorul este responsabil, în condițiile stabilite în procedura de reclamație, care face parte din Termenii și condițiile comerciale. În cazul în care defectul devine evident în termen de șase (6) luni de la preluare, se consideră că bunul/bunurile erau deja defect(e) la predare în sensul prevederilor § 2161 alin.2 din Codul civil nr. 89/2012. col. Cumpărătorul are dreptul de a exercita dreptul la garantie pentru bunurile de larg consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire, cu excepția cazurilor în care s-a convenit un preț mai mic pentru bunuri, precum și a unui defect constând în uzura mărfurilor prin utilizare normală, un defect al bunurilor second-hand constând într-un grad corespunzător de utilizare sau uzură pe care mărfurile o aveau în momentul acceptării lor de către cumpărător, sau dacă aceasta rezultă din natura mărfurilor.

Dreptul la garanție nu se aplică Cumpărătorului, dacă Cumpărătorul a știut înainte de a prelua bunul(ele) că articolul(ele) prezintă un defect sau dacă Cumpărătorul a cauzat el însuși defectul.

7.3. Drepturile Cumpărătorului care decurg din răspunderea Vânzătorului pentru defecte, inclusiv răspunderea Vânzătorului în temeiul garanției, sunt exercitate de Cumpărător la adresa Vânzătorului din Complexul Administrativ Bushman, Bushman s.r.o., Městečko 75, 257 22 Čerčany, Republica Cehă.

7.4. În cazul în care Cumpărătorul a încheiat un contract de cumpărare la un magazin Bushman operat de un francizat, francizatul este obligat să accepte produsul defect de la Cumpărător la magazin în calitate de Vânzător, inclusiv răspunderea de garanție.

 1. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1. Cumpărătorul dobândește proprietatea asupra bunurilor achiziționate prin preluarea lor prin livrare la adresa Cumpărătorului sau preluarea lor la un magazin. La primirea mărfii, riscul de deteriorare a bunurilor trece la Cumpărător.

8.2. Cumpărătorul recunoaște că software-ul și celelalte componente care alcătuiesc interfața web a magazinului (inclusiv fotografiile mărfurilor oferite) sunt protejate prin drepturi de autor. Cumpărătorul se obligă să nu desfășoare nicio activitate care i-ar putea permite lui, ei sau terților să interfereze cu interfața web sau să utilizeze greșit software-ul sau alte componente care formează interfața web a magazinului. Toate fotografiile afișate în magazinul online au doar scop ilustrativ. Culoarea fotografiilor și imaginilor poate fi ușor distorsionată, mai ales în funcție de setările de culoare ale monitorului Cumpărătorului.

8.3. Cumpărătorul nu are dreptul de a utiliza niciun mecanism, software sau alte proceduri atunci când utilizează interfața web a magazinului care ar putea avea un efect negativ asupra funcționării interfeței web a magazinului. Interfața web a magazinului poate fi utilizată numai în măsura în care nu este în detrimentul drepturilor altor clienți ai Vânzătorului și este în conformitate cu scopul acesteia.

8.4. Cumpărătorul ia la cunoștință că Vânzătorul nu este responsabil pentru erorile cauzate de intervențiile terților în site-ul web sau ca urmare a utilizării site-ului web contrar scopului său. 

8.5. Cumpărătorul are dreptul la o soluționare extrajudiciară a litigiilor de consum. Pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, Cumpărătorul poate apela la Autoritatea Cehă de Inspecție a Comerțului (www.coi.cz).

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TRIMITEREA MESAJELOR COMERCIALE

9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, care este persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. Parlamentul European și Consiliul din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de domiciliu, număr de identificare personală, număr de identificare fiscală, adresă de e-mail, număr de telefon, vârstă și sex (denumite în continuare „date cu caracter personal”) .

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor din contractul de cumpărare, în scopul menținerii unui cont de utilizator și în scopul transmiterii de informații și mesaje de afaceri către cumpărător.

9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să își declare datele personale (în timpul înregistrării, pentru contul său de utilizator, la comanda de pe interfața web a magazinului) corect și veridic și că este obligat să informeze Vânzătorul fără întârzieri nejustificate asupra oricărei modificări a datelor sale personale.

9.5. Vânzătorul poate autoriza un terț să prelucreze datele cu caracter personal ale cumpărătorului în calitate de procesator. În afară de persoanele care transportă bunurile, datele personale nu vor fi transmise terților de către vânzător fără acordul prealabil al Cumpărătorului.

9.6. Datele personale pot fi prelucrate pe termen nelimitat. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în formă electronică în mod automat sau în formă tipărită într-o manieră neautomatizată.

9.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că aceasta este o furnizare voluntară de date cu caracter personal.

9.8. În cazul în care Cumpărătorul consideră că Vânzătorul sau operatorul (Articolul 9.5) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal contrar protecției vieții private și personale a Cumpărătorului sau contrar Legii, mai ales dacă aceste date cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării acestora, pot:

 1. cere explicații vânzătorului sau procesatorului,
 1. solicita Vânzătorului sau procesatorului să remedieze situația astfel creată. În special, poate fi vorba de blocarea, corectarea, completarea sau eliminarea datelor cu caracter personal. În cazul în care cererea Cumpărătorului, conform propoziției anterioare, se constată justificată, Vânzătorul sau procesatorul va înlătura imediat materialul defect. În cazul în care Vânzătorul sau Procesatorul nu respectă cererea, Cumpărătorul are dreptul de a contacta direct Oficiul Ceh pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Această prevedere nu afectează dreptul cumpărătorului de a contacta direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu plângerea sa.

9.9. În cazul în care Cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, Vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a cere o plată rezonabilă pentru furnizarea de informații conform tezei anterioare, care nu depășește costurile necesare pentru furnizarea acestor informații.

9.10. Cumpărătorul este de acord cu trimiterea de informații referitoare la bunurile, serviciile sau afacerile Vânzătorului la adresa electronică a Cumpărătorului și în continuare este de acord cu trimiterea de comunicări comerciale de către Vânzător la adresa electronică a Cumpărătorului.

 1. CONDITII DE LIVRARE

10.1. Cu excepția cazului în care se convine altfel, toată corespondența legată de contractul de cumpărare trebuie să fie livrată celeilalte părți în scris, prin poștă electronică, personal sau prin serviciu poștal (așa cum este selectat de expeditor). Aceasta urmează să fie livrată Cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator.

 1. PROCEDURA DE RECLAMATII

Această Procedură de Reclamații reglementează reclamațiile privind bunurile achiziționate de consumatori în magazinul online bushmanshop.com și a fost întocmită în conformitate cu Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 634/1992 Coll., privind Protecția Consumatorului, cu modificările ulterioare.

11.1. Dreptul Cumpărătorului de a face o reclamație pentru bunurile defecte: în cazul în care apare un defect la bunurile achiziționate, Cumpărătorul are dreptul de a se plânge cu privire la acest defect vânzătorului, care este reprezentat de urmatoarele companii și persoanele fizice: Bushman s.r.o., IČ: 25618601, la adresa: Bushman.cz, Městečko 75, 257 22 Čerčany; ASCORIA, IČ: 2542261, cu sediul social la Hlavenec 140, cod poștal: 294 74; și Ing. Zdeněk Filip, IČ: 633 68 935, cu sediul social la Jiráskova 251/51, cod poștal 602 00 Brno - město.

Cumpărătorul trebuie să depună o reclamație fără întârzieri nejustificate după ce a identificat defectul în timp util și cu suficientă atenție. Bunurile defecte sunt depuse de Cumpărător curățate corespunzător, astfel încât acceptarea lor de către vânzător să nu fie împiedicată de principiile generale de igienă, împreună cu dovada achiziției de la Vânzător. Este recomandabil să trimiteți mărfurile într-un pachet adecvat pentru transport, deoarece Vânzătorul nu este răspunzător pentru nicio daună mecanică apărută înainte de primirea mărfii. În special, bunurile vândute la preț redus nu pot fi returnate pentru un defect pentru care a fost deja convenită reducerea de preț și pentru uzura bunurilor cauzată de utilizarea normală a acestora. Vânzătorul asigură gestionarea corectă a reclamațiilor.

Reclamațiile, inclusiv eliminarea defectelor, trebuie tratate:

fără întârzieri nejustificate, în cel mult 30 de zile de la data plângerii, ziua reclamației fiind ziua în care Vânzătorul primește înapoi bunurile revendicate împreună cu un formular de reclamație completat corespunzător de la Cumpărător, sau într-o perioadă mai lungă pe care Vânzătorul a convenit-o în scris cu Cumpărătorul.

11.2. Defectele produselor

Orice defect al mărfii nu poate fi luat în considerare dacă o modificare a mărfii survenită în perioada de garanție s-a datorat utilizării necorespunzătoare, intervenției incorecte, dacă Cumpărătorul a provocat el însuși defectul sau defectul a fost cauzat de un eveniment extern care nu a fost cauzat de Vânzător, mai ales dacă cauza defectului:

- a fost o combinație nepotrivită de materiale purtate împreună care a deteriorat bunurile - așa-numita „decolorare”

- deteriorarea mecanică a mărfurilor - tăiere, rupere, periere concentrată localizată (frecare) sau orice interferență cu mărfurile în acest mod

- deteriorarea mărfurilor cauzată de substanțe chimice prin nerespectarea simbolurilor de îngrijire de pe eticheta interioară a mărfurilor (după cum este disponibil prin link-ul către BUSHMAN Goods Care: Ošetřování zboží BUSHMAN)

11.3. Termenul limită pentru depunerea unei reclamații

Cumpărătorul are dreptul de a-și exercita drepturile la garanție cu privire la un defect care apare la bunurile livrate în termen de 24 de luni de la primirea de la Vânzător. Perioada de exercitare a drepturilor din vicii ale mărfurilor, sau perioada de garanție, este menționată în descrierea fiecărui produs. Achiziționarea mărfurilor este evidențiată de către Cumpărător cu o dovadă de cumpărare de la Vânzător, care servește ca și card de garanție. Perioada de garanție nu trebuie confundată cu durata de viață a mărfurilor, adică timpul în care mărfurile pot rezista, datorită proprietăților lor, date fiind diferențele de scop și de intensitatea utilizării lor. În cazul în care bunurile defecte sunt înlocuite cu altele noi, perioada de depunere a reclamației continuă pentru totalul perioadei de 24 de luni de la încheierea contractului de cumpărare.

11.4. Protocolul pentru reclamații cu privire la bunuri

Vânzătorul va accepta bunurile, obiectul reclamației, împreună cu un raport de reclamație completat corespunzător, care este disponibil pentru descărcare pe site. Bunurile care vor fi livrate vânzătorului fără un raport de reclamație completat corespunzător vor fi returnate expeditorului, ca mărfuri pentru care nu este clar motivul trimiterii acestuia către vânzător.

formular de reclamatie (.pdf)

 11.5. Evaluarea reclamației

Vânzătorul va decide asupra reclamației fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de trei zile lucrătoare, care nu includ timpul necesar pentru o evaluare profesională a defectului. Decizia dacă defectul este remediabil sau iremediabil aparține numai Vânzătorului, în calitate de producător, împarțind reclamațiile in aceste categorii:

- vicii remediabile - sunt cele a căror înlăturare nu afectează aspectul bunului, funcția și calitatea acesteia, și a căror reparație poate fi efectuată în termenul stabilit pentru soluționarea reclamației, a se vedea. 1.

- defecte ireparabile - sunt cele care impiedica folosirea corecta a bunurilor, sau nu pot fi inlaturate in totalitate.

După decizia privind reclamația, Vânzătorul va emite Cumpărătorului prin e-mail o confirmare (formular de reclamație) cu privire la momentul în care a fost depusă reclamația, în ce constă conținutul reclamației, ce metodă de tratare solicită Cumpărătorul și o confirmare. a datei și metodei de tratare a reclamației, inclusiv confirmarea eventualelor reparații și a duratei acestora, sau justificarea respingerii reclamației.

După soluționarea plângerii, în funcție de natura defectului reclamat, fie mărfurile reparate sunt returnate, fie sunt trimise bunuri noi, sau o parte a acestora, dacă defectul privește doar o parte a mărfurilor, fie se acordă o reducere rezonabilă din prețul de cumpărare, sau prețul de cumpărare al bunurilor revendicate este rambursat integral.

În cazul unei reclamații justificate, cumpărătorul are dreptul la rambursarea taxelor poștale în cuantumul costurilor necesare pentru livrarea în siguranță (este necesar să se facă dovada acestui transport). În cazul unei reclamații nejustificate, cumpărătorul nu are dreptul la rambursarea costurilor sale asociate soluționării reclamației.

11.6. Rezolvarea reclamatiilor

 1. a) Defecte remediabile vezi. 5a)

- sunt de obicei reparate gratuit prin reparatie

- daca acest lucru poate fi considerat rezonabil prin natura defectului si daca bunurile nu au fost inca folosite, Cumparatorul poate solicita livrarea de bunuri noi fara defecte; în cazul în care nu este posibilă livrarea de bunuri noi fără defecte, Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare - dacă Cumpărătorul nu solicită repararea bunurilor, livrarea de bunuri noi fără defecte și nici nu se retrage din contractul de cumpărare, el sau ea poate solicita o reducere rezonabilă.

 1. b) defecte ireparabile vezi 5b)

- se poate solicita livrarea de bunuri noi fara defecte

- este posibilă retragerea din contractul de cumpărare

- în cazul în care Cumpărătorul nu solicită livrarea de bunuri noi fără defecte și nici nu se retrage din contractul de cumpărare, acesta poate solicita o reducere rezonabilă.

 1. c) defecte remediabile vezi 5a) care apar la bunuri chiar și după două reparații anterioare sau cel puțin trei defecte remediabile care apar simultan, vezi 5a)

- se poate solicita livrarea de bunuri noi fara defecte

- este posibilă retragerea din contractul de cumpărare

- în cazul în care Cumpărătorul nu solicită livrarea de bunuri noi fără defecte și nici nu se retrage din contractul de cumpărare, acesta poate solicita o reducere rezonabilă.

 1. d) returnarea bunurilor către cumpărător în caz de respingere conformă.

În cazul în care orice defecte ale mărfurilor se referă doar la o parte a mărfurilor, Cumpărătorul poate solicita înlocuirea numai a acelei părți.

În cazul retragerii din contractul de cumpărare, Vânzătorul returnează cumpărătorului toți banii, inclusiv costurile suportate de Cumpărător pentru livrarea mărfurilor, dar numai în suma corespunzătoare celei mai ieftine modalități de livrare a bunurilor oferite de către Vânzător.

11.7. Alte prevederi

Cadourile care sunt oferite complet gratuit nu pot fi supuse niciunui drept de garantie.

Un pachet pentru care motivul expedierii sale către Vânzător nu este evident, va fi returnat expeditorului dacă lotul conține datele necesare returnării acestuia.

Aceste Reguli de Contestații se aplică numai contractelor cu consumatorii și obligațiilor care decurg din acestea în sensul prevederilor Secțiunii 1810 din Codul civil. Pentru contractele cu non-consumatorii, la exercitarea drepturilor ce decurg din executarea defectuoasă (garantie) se aplică reglementarea legală generală. Informațiile privind Procedura de reclamații sunt disponibile gratuit pentru Cumpărător înainte de a cumpăra bunurile. Alte drepturi ale Cumpărătorului, care sunt legate de cumpărarea unui articol, nu sunt afectate.

 1. DISPOZIȚII FINALE

12.1. În cazul în care relația legată de utilizarea site-ului sau raportul juridic stabilit prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că acea relație este guvernată de legea cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului care decurg din reglementările legale general obligatorii.

12.2. Dacă vreo prevedere a Termenilor și condițiilor comerciale este sau devine invalidă sau ineficientă, prevederea invalidă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei sens este cât mai apropiat de prevederea invalidă. Invaliditatea sau ineficacitatea unei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Modificările și completările la contractul de cumpărare sau la aceste condiții de afaceri trebuie să fie în formă scrisă.

12.3. Detaliile de contact ale Vânzătorului (linkul pentru clienții magazinului electronic este la www.bushman.ro)

Adresa postala:

Administrativní areál Bushman

Bushman s.r.o. / Bushman.cz

Městečko 75

257 22 Čerčany

 (Republica Cehă)

Adresa de e-mail:

contact@bushman.ro

Telefon: 

Din:

Echipa de la BUSHMAN.eu

COŞ (0)

Coșul este gol.